Kalender

February 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
  • YOGA NIDRA & RESTORATIV YOGA WORKSHOP
3
4
5
6
7
  • YOGA NIDRA FORLØB
  • RESTORATIV YOGA FORLØB
8
9
10
11
12
13
14
  • YOGA NIDRA FORLØB
  • RESTORATIV YOGA FORLØB
15
16
17
18
  • YOGA NIDRA & RESTORATIV YOGA
19
20
21
  • YOGA NIDRA FORLØB
  • RESTORATIV YOGA FORLØB
22
23
24
25
26
27
28
  • YOGA NIDRA FORLØB
  • RESTORATIV YOGA FORLØB