Handelsbetingelser

Deling og videresalg er i strid med lovgivningen. I henhold til Bekendtgørelse af lov om ophavsret:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144#Kap1

Alle online produkter og liveundervisning i form af forløb, events og uddannelser er skabt og bliver leveret af:
Kirstine Stenvad Yoga CVR 36130873

Priser

Alle priser er vejledende og yogaundervning er inkl. 25 % moms. Mentoring er ex. moms som angivet på varen/hjemmesiden. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer/events.
Alle priser er i danske kroner.

Bookingbekræftelse

Efter booking modtager du en elektronisk bekræftelse.
Det er dit ansvar at oplyse korrekt mailadresse ved køb.
Deltagelse i al undervisning, kurser, retreats og yogarejser er på eget ansvar.
Du har altid ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på forløb, events, uddannelse og online indhold.
Ifm. forløb, events o.lign. som afholdes live, er du velkommen til at sælge din plads til anden side, og derefter give mig besked herom. Er der venteliste, vil det være muligt at afmelde sig, såfremt en fra ventelisten vælger at overtage pladsen.

Kirstine Stenvad Yoga forbeholder sig ret til at flytte eller aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger. I sådanne tilfælde vil betaling refunderes til køber.

I tilfælde af sygemelding fra underviserens side, tilbydes tilmeldte tilgode-klippekort eller overflytning til tilsvarende event.

Afbud til en behandling/1:1 skal foregå på sms, mail eller telefonopkald senest 12 timer før, hvorefter der tilbydes overflytning til en ny tid, eller tilbage betaling minus administrationsgebyr på 50,-. Ved afbud senere end 12 timer før betales det fulde beløb for det aktuelle booking (der tilbagebetales ikke)

Klippe- og gavekort

Klippekort til yoga gælder for 1 sæson, dvs. 6-8 uger.
Klippekort til behandlinger o.lign. udløber 12 måneder fra købsdatoen.
Ved tilmelding til forløb, event, uddannelse eller online indhold, hvor der er betalt med klippe- eller gavekort, gælder samme forskrifter for fortrydelsesret som altid.

Særlige retningslinjer ifm. force majeure (herunder coronavirus)

Hvis du bliver syg eller har symptomer på Covid-19
Hvis du bliver syg med symptomer på Covid-19, eller er bekræftet smittet, må du ikke møde op til undervisning. Dette gælder også, hvis der er personer i din husstand, der har symptomer, eller er bekræftet smittet. Ifølge myndighedernes anvisninger skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Der ydes ikke økonomisk kompensation for fravær, hverken Corona-relateret eller af anden årsag. I nogle tilfælde vil det være muligt at deltage på et lignede arrangement på et senere tidspunkt. Dette kan være mod en ekstra betaling.

Hvis du får symptomer på Covid-19 i løbet af undervisningen, skal du informere underviseren og tage hjem. Hvis du får konstateret Covid-19 indenfor en uge efter deltagelse i undervisning, så giv os besked om det.

Betaling er stadig bindende, men…

Hvis undervisning på et uddannelseforløb bliver pålagt at lukke som følge af myndighedernes påbud i forhold til Covid-19, efter at dette er startet, vil undervisningen blive flyttet til en online platform, og afholdt der i det omfang det er muligt. Det gælder også, hvis det bliver pålagt at mindske antallet af deltagere betragteligt, så alle tilmeldte deltagere ikke må være til stede i det respektive lokale, eller anden valgt lokation, samtidig.
Der ydes ikke økonomisk kompensation for en sådan flytning, heller ikke hvis en deltager ikke ønsker at deltage online.

I det tilfælde hvor en del af undervisningen ikke lader sig overflytte til online undervisning, vil der blive fastlagt en ny tidspunkt for denne del. Der ydes ikke økonomisk kompensation for deltagere, der ikke kan deltage.

Enkeltstående events, workshops og ugentlige hold flyttes ikke til online, og pengene ikke blive leveret tilbage til deltager.
Til gengæld vil tilmeldte deltagere, såfremt det under omstændighederne er muligt og tilladt jf. gældende restriktioner, tilbydes at få overflyttet sin tilmelding til et nyt – tilsvarende – event, som afholdes indenfor 3 måneder fra den oprindelige dato. Der stilles ingen garanti for overflytning.

Hvis underviseren, eller en i dennes husstand har symptomer på Covid-19, eller er bekræftet smittet inden eller i løbet af et undervisningsforløb, vil undervisningen blive aflyst og der fastlægges en ny dato, hvor flest muligt kan deltage. Kirstine Stenvad Yoga forbeholder sig retten til at flytte undervisningen eller dele deraf til en online platform.

Retningslinjer for undervisning
Kirstine Stenvad Yoga følger sundhedsmyndighedernes anvisninger og dermed gældende retningslinjer for såvel nedlukning som afstand, håndhygiejne og sund fornuft.

Betaling

Betaling foregår via EasyMe, hvor de fleste betalingskort samt MobilePay kan anvendes. EasyMe er et sikkert og simpelt system. Beløbet trækkes med det samme.

Forbehold for ændringer

Kirstine Stenvad Yoga forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Alle henvendelser henvises til:

Telefon: 22 26 04 80
E-mail:
namaste@kirstinestenvad.dk